Selecteer een pagina

Strategische marketing:

Door de waan van de dag komen veel organisaties niet toe aan de ontwikkeling van een goede marketingstrategie. Of de uitwerking van een deelaspect ervan, zoals positionering of contentmarketing. Terwijl zo’n aanpak juist zorgt voor het bereiken van je doelstellingen, efficiënter werken en er dus tijd vrijkomt.

Herkenbare situatie?

 

Strategische marketing:

Door de waan van de dag komen veel organisaties niet toe aan de ontwikkeling van een goede marketingstrategie. Of de uitwerking van een deelaspect ervan, zoals positionering of contentmarketing. Terwijl zo’n aanpak juist zorgt voor het bereiken van je doelstellingen, efficiënter werken en er dus tijd vrijkomt.

marketing strategie
marketingstrategie marketing

Marketingstrategie

De meeste organisaties hebben doelen en doen aan planning. Van korte- tot meerjarentermijn. Daarbij hoort een marketingstrategie. Een stappenplan waarbij je onderzoekt, analyseert en uitwerkt hoe je die doelen gaat bereiken om er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Enjoy Pepsi branding marketing

Branding en positionering

In de non-profit sector lijkt het niet zo gangbaar om duidelijk positie in te nemen. Misschien voelt het te commercieel, terwijl het juist heel gebruikergericht is om je duidelijk te presenteren. Vanuit een heldere positie is de ontwikkeling naar een sterk merk, de volgende stap.

marketing contentmarketing

Contentmarketing

Je bent actief op social media, je schrijft zo nu en dan een blog en verder? Laat je uitingen beter op elkaar aansluiten en haal meer uit je inspanning. Start met contentmarketing. Daarmee zorg je voor nieuwe verbindingen en versterking van bestaande relaties.

Een marketingstrategie in zes stappen

marketing strategie zes stappen

Marketing wordt in de non-profit sector vaak in één zucht genoemd met sales en reclame. Bij marketing staat marktgerichtheid centraal. Een marktgerichte organisatie volgt het handelen van consument en concurrent en vertaalt dit naar strategische plannen. De ontwikkeling en implementatie van een marketingstrategie verloopt via zes stappen.

Je begint met het vaststellen van de vertrekpunten van de organisatie. Wat is de missie, visie en de doelstellingen? Vervolgens maak je een externe en interne analyse. De markt wordt in kaart gebracht, welke trends zijn er, hoe doen de concurrenten het, wat zijn behoeften bij de afnemer? En hoe doet het bedrijf het zelf eigenlijk, staat het er financieel gezond voor en is bijv. de ICT en marketing op orde?

Hieruit volgt de strategische analyse. In een SWOT-analyse worden de belangrijkste kansen en bedreigingen en sterktes en zwaktes bij elkaar gezet. Daaruit volgen de belangrijkste aandachtspunten voor de organisatie. Er zijn twee opties. Optie 1: de doelstellingen van de organisatie worden behaald en er is niks aan de hand. Alleen aanpassing of optimalisering van het operationeel marketingplan is nodig. Mogelijkheid 2 is dat de doelstelling van de organisatie niet behaald wordt. De strategie moet worden herzien.

Als blijkt dat de marketingstrategie moet worden herzien, zijn er verschillende mogelijkheden. Kies voor een strategie die zich richt op groei, of op concurrentie, of op waarde. De bepaling van een marketingstrategie gebeurt onder meer via deze criteria;

  • lost deze marketingstrategie het kernprobleem op;
  • worden de doelstellingen behaald;
  • maakt de optie gebruik van sterktes en kansen?

Uit de marketingstrategiekeuze vloeit dan voort wat de marketingdoelstellingen zijn, de manier waarop gesegmenteerd wordt, wie de doelgroep is, wat de positionering wordt en het daaruit volgende merkenbeleid. Dit staat in het operationeel marketingplan. Gevolgd door de middelenmix, klassiek aangeduid met de vier P’s. Product, prijs, plaats en promotie. En dat is waar het vaak misgaat. Voor veel mensen is marketing hetzelfde als de P van promotie. Vanwege de verschuiving van product- naar klantgerichte marketing, spreken we steeds vaker van de vier C’s. Core benefit, Cost for Customer, Convenience en Communication. Het past beter bij de huidge praktijk en zorgt hopelijk voor beeindiging van deze begripsverwarring!

 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?